acute klachten

Acute klachten

Vaak wordt gedacht dat klassieke homeopathie niet te gebruiken is bij acute klachten. Er heerst het misverstand dat de werking van homeopatische middelen daarvoor te lang tijd inneemt. Maar het tegendeel is waar! Als er een acute klacht is heeft de vitale kracht een acuut probleem en dit laat het zien in een zeer op de voorgrond tredende klacht, die  letterlijk om hulp schreeuwt. Het meest passende middel zal in een tijdsbestek van enkele uren verbetering moeten laten zien. Gebeurt dit niet dan is er niet het juiste middel voorgeschreven op de totaliteit van de acute situatie. Als de toestand ook echt acuut is, zal een goedwerkend homeopaat niet wachten op een nog mogelijk komende reactie, maar een ander middel inzetten. In acute gevallen moet een middel snel werken.

In de homeopathie maken we duidelijk onderscheid in een acute behandeling en een constitutionele behandeling. Bij de behandeling van acute klachten zoek ik een middel bij de toestand op dat moment en probeer ik op die manier zo snel mogelijk verlichting voor u te bereiken. Bij een constitutionele behandeling gaat het over klachten die er al jaren kunnen zijn of die elkaar hebben opgevolgd en het lichaam heeft dan tijd nodig om naar (volledig) herstel te werken. De genezing kan in stappen verlopen, soms duidelijk soms onduidelijk, maar ik zal u tijdens dit proces altijd laten zien dat u op een goed gekozen middel vooruit gaat en dat er wel degelijk zaken veranderen.