tarieven

De praktijk is vanaf 1 januari 2017 gesloten. Zie voor uitgebreide toelichting de Nieuwspagina.

 

Tarieven vanaf 1 januari 2016

Vanaf 2014 heb ik de tarieven niet meer verhoogd. De premie van de zorgverzekeraars blijven stijgen en de tegemoetkoming voor homeopathie wordt niet verhoogd, soms zelfs verlaagd! Ik vind dat homeopathie betaalbaar moet zijn voor iedereen, vandaar mijn keuze.

Mocht een behandeling om financiële reden niet haalbaar zijn, neem dan toch contact met me op.

Eerste consult: volwassenen/kinderen (1½ uur)                                        € 97,50
Vervolgconsult: volwassenen (1 uur)                                                         € 71,75
Vervolgconsult: kinderen  (45 min.)                                                           € 54,75
Acute en kortdurende hulp (afhankelijk van tijdsbelasting) minimaal         € 36,–
Telefonische gesprekken (afhankelijk van tijdsbelasting) minimaal            € 36,–
Niet nagekomen afspraken (indien niet 24 uur van te voren afgezegd)     € 36,–

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Voor een goede behandeling/begeleiding is een vervolgconsult na zes weken noodzakelijk. In dit tweede consult kan ik u meer vertellen over de prognose en de frequentie van de vervolgconsulten. Dit is afhankelijk van uw situatie en de bepaling van het homeopatisch middel.

 

Veel zorgverzekeraars vergoeden de consulten van erkend homeopaten (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende verzekering.

Graag wil ik u erop wijzen dat het wettelijk eigen risico van € 385,– niet geldt voor vergoedingen uit de aanvullende verzekering. Dat betekent dat u voor een homeopatische behandeling  de eerste € 385,–  niet zelf hoeft te betalen. Daarmee kan de keuze voor homeopathie ook financieel aantrekkelijk voor u zijn.

 

 

Nieuw initiatief, verzekeraar voor de nabije toekomst?

Een geweldig initiatief wil ik graag ook onder uw aandacht brengen. Een nieuwe zorgverzekeraar voor de toekomst met fantastische vergoedingen voor aanvullende geneeswijzen. Maar ze hebben op dit moment nog wel leden nodig voor hun coöperatie. Neem de moeite hun website te bestuderen. Ik ben enthousiast!

http://www.gezondheidscooperatief.nl

 

Vergoedingen door uw zorgverzekeraar

Van mijn beroepsvereniging ontvang ik jaarlijks een door hen opgemaakt overzicht van de vergoedingen voor behandeling bij een homeopaat. U kunt het volledige overzicht voor 2016 bij mij opvragen of downloaden  via http://www.nvkh.nl/subpag/35/.

Via www.Zorgwijzer.nl/vergoeding/homeopaat vindt u ook een prachtig overzicht met daarbij de vermelding van de premies van de verschillende aanvullende verzekeringen voor 2016.

De Vereniging Homeopathie heeft in samenwerking met Eko Plaza en Avero Achmea een speciale verzekering in het leven geroepen: De Gezond Leven verzekering. Er zijn verschillende soorten verzekeringen met een vergoeding vanaf € 40,- per dag tot  totale vergoeding. Wellicht kan deze verzekering voor u belangrijk zijn, omdat deze verzekering u eenmalig een extra bedrag van € 50,- geeft voor een eerste consult. Bovendien ontvangt u, omdat het een collectieve verzekering betreft 10% korting op de basis- en de aanvullende verzekering.  Bij overstap ontvangt u een boodschappentegoed van € 50,- bij EkoPlaza en een jaar lang gratis lidmaatschap bij de Vereniging Homeopathie. Zie voor meer informatie: http://www.gezondlevenverzekering.nl