meer info

Klassieke homeopathie gaat verder dan alleen het wegnemen van symptomen, het streven is een optimale gezondheid. Echte genezing brengt groei van bewustzijn en een terugkeer naar u zelf. Al het andere is alleen symptoomverlichting.

Kan homeopathie helpen bij…..  deze vraag ontvang ik met een bepaalde regelmaat en dan is het meestal een diagnose die men heeft gekregen.

In wezen is de aandoening op zich voor de homeopaat niet eens zo belangrijk. Veel belangrijker is de duidelijkheid van de symptomen, de tijdsduur van de ziekte, het gebruik van medicijnen, de aanleiding van de ziekte, als die al te geven is etc. etc . Hoe staat u in het leven, hoe zijn uw levensomstandigheden etc.  Met al deze gegevens kan een homeopaat een mogelijke inschatting maken van uw levenskracht en de mate waarop uw lichaam kan reageren op de gegeven homeopatische prikkel.

Toch blijven mensen vragen of ik iets aan hun specifieke ziekte kan doen en dan wordt de diagnose genoemd die men van de huisarts en/of specialist heeft gekregen. Minister Schippers van Volksgezondheid (zij is geen voorstandster van de aanvullende geneeswijzen) heeft het voor elkaar gekregen dat een homeopatisch geneesmiddel niet meer gelinkt mag zijn aan een bepaalde aandoening, waardoor veel zelfhulpmiddelen nu alleen met de naam van de werkzame stof  in de schappen van de winkels liggen. Nou heeft deze wettelijke maatregel niet echt invloed op het werk van klassiek homeopaten, immers wij schrijven voor op een totaalbeeld, op u als persoon en u krijgt het enige unieke voor u passende middel op dat moment.  Maar door deze wettelijke regeling menen bepaalde verenigingen en journalisten en zelfs de Stichting Reclame Code (SRC) een klopjacht te kunnen ontketenen op voorschrijvers die claimen een bepaalde ziekte te kunnen genezen.

Met dat dilemma hebben wij dus te maken en toch zit u met de vraag: kunt u mij helpen bij….. helaas alle informatie en kennis mag ik niet meer via een website of facebook pagina ventileren….. hoe belachelijk is dit!

Neemt u gerust contact met mij op, overtuig u van mijn werkwijze.

Maar blijven we allemaal toekijken in dit proces, waarbij de overheid, allerlei andere instanties ons steeds meer gaan beperken in onze keuzevrijheid en recht op goede informatie?